Từ hôm nay 1/10, ngân hàng “chấm dứt cho vay USD”

Từ hôm nay 1/10, ngân hàng “chấm dứt cho vay USD”

Từ 1/10, các NHTM sẽ không được cho vay ngoại tệ trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh...